Μία από τις εργασίες που παρέχουμε στην Madlink είναι και η δημιουργία ή επισκευή της ιστοσελίδας σας για να είναι σύμφωνη με το πρότυπο WCAG 2.0 (level AA).

Το πρότυπο αυτό βοηθάει άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ να έχουν προσβαση στις πληροφορίες της ιστοσελίδα σας. Ο έλεγχος γίνεται με το εργαλείο ACHECKER, το ίδιο δηλαδή εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιτροπές ΕΣΠΑ

Κάντε έλεγχο αν η σελίδα σας είναι συμβατή με το WCAG2.0

Καλέστε την Madlink και θα διορθώσουμε την σελίδα σας για να είναι σύμφωνη με το πρότυπο WCAG2.0 και θα δείτε την παρακάτω εικόνα συμμόρφωσης με το πρότυπο WCAG 2.0